Výroční schůze

Výroční schůze spolku Vrchonet, z.s. se konala dne 16. 2. 2019 v sokolovně ve Vrchoslavicích od 14:00 hod.

Na programu byl přehled aktivit spolku za rok 2018 a plány na další období. Přesnější program níže. Pro všechny účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení.

Program:

  1. Uvítání přítomných, schválení programu schůze
  2. Zpráva o technickém rozvoji spolku v roce 2018, plány pro následující období. Něco k tématu Sledování TV atd.
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018, plány pro následující období. Členská základna spolku. Něco k tématu GDPR, Zóna, Platby atd.
  4. Prostor pro diskuzi
  5. Závěr